سرور مجازی ویندوز

سرور مجازی ویندوز ترکیه پلن 1
  • 1 هسته تعداد سی پیو
  • 2 گیگابایت میزان رم
  • 40 گیگابایت هارد
  • 2 ترابایت در ماه پهنای باند
سرور مجازی ویندوز هلند رم2
  • 2 هسته تعداد سی پیو
  • 2گیگابایت میزان رم
  • 30 گیگابایت هارد
  • 1 ترابایت در ماه پهنای باند