نمایندگی هاست ابری حرفه ای

نمایندگی 10 گیگابایتی
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • 20 اکانت سي پنل مجاز
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
نمایندگی 20 گیگابایتی
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • 30 اکانت سي پنل مجاز
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
نمایندگی 30 گیگابایتی
 • 30 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • 40 اکانت سي پنل مجاز
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
نمایندگی 50 گیگابایتی
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • نامحدود اکانت سي پنل مجاز
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
نمایندگی 100 گیگابایت
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • Cpanel/WHM کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهیانه بک آپ گیری
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • LiteSpeed وب سرور
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • نامحدود اکانت سي پنل مجاز
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • در صورت درخواست IP اختصاصي