سرور مجازی کلود آلمان / فنلاند

پلن 1
 • 2 تعداد سی پیو
 • 4096 مگابایت رم
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت در ماه پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • المان - فنلاند موقعیت سرور
 • دارد دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 2
 • 2 تعداد سی پیو
 • 2048 مگابایت رم
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت در ماه پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • المان - فنلاند موقعیت سرور
 • دارد دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 3
 • 2 تعداد سی پیو
 • 4 گیگابایت رم
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت در ماه پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • المان - فنلاند موقعیت سرور
 • دارد دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 4
 • 3 تعداد سی پیو
 • 4 گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت در ماه پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • المان - فنلاند موقعیت سرور
 • دارد دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن 5
 • 4 تعداد سی پیو
 • 8 گیگابایت رم
 • 160 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت در ماه پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • المان - فنلاند موقعیت سرور
 • دارد دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
 • بله پشتیبانی 24 ساعته
پلن طلائی
 • 8 تعداد سی پیو
 • 16 گیگابایت رم
 • 240 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت در ماه پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • المان - فنلاند موقعیت سرور
 • دارد دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
 • بله پشتیبانی 24 ساعته