ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain موجود نیست

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
785,000 تومان
.ir
39,000 تومان
.net
929,000 تومان
.org
715,000 تومان
.co
922,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال ایجاد پیشنهاد برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
785,000 تومان
1 سال
785,000 تومان
1 سال
975,000 تومان
1 سال
.ir
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.co
922,000 تومان
1 سال
2,245,000 تومان
1 سال
2,245,000 تومان
1 سال
.net
929,000 تومان
1 سال
1,076,000 تومان
1 سال
1,076,000 تومان
1 سال
.org
715,000 تومان
1 سال
760,000 تومان
1 سال
760,000 تومان
1 سال
.in
430,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
.xyz
199,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.info
379,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
.cloud
390,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.best
390,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
.website
220,000 تومان
1 سال
1,990,000 تومان
1 سال
2,000,000 تومان
1 سال
.site
220,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,700,000 تومان
1 سال
.shop
335,000 تومان
1 سال
2,800,000 تومان
1 سال
2,800,000 تومان
1 سال
.center
360,000 تومان
1 سال
1,300,000 تومان
1 سال
1,300,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست

بسته میزبانی خود را به دلخواه انتخاب کنید

ما بسته هایی داریم که متناسب با هر بودجه ای طراحی شده اند

همینک بسته های میزبانی وب را مشاهده کنید

دامنه خود را به هاست سان منتقل کنید:)

همینک به هاست سان انتقال دهید و یکسال دامنه بصورت رایگان تمدید میشود*

انتقال دامنه

* برخی از TLD ها و دامنه های اخیراً تمدید شده را شامل نمی شود