هاست لینوکس ایران

هاست 500 مگابایتی
 • 500 مگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • بله MYSQL
 • 10 دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 1 گیگابایتی
 • 1000 مگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • بله MYSQL
 • 10 دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله تحویل فوری و آنلاین
145,000 تومان سه ماهه
285,000 تومان شش ماهه
490,000 تومان سالانه
سفارش دهید
هاست 2000 مگابایتی
 • 2 گیگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • بله MYSQL
 • 10 دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله تحویل فوری و آنلاین
178,000 تومان سه ماهه
350,000 تومان شش ماهه
630,000 تومان سالانه
سفارش دهید
هاست 5 گیگابایت ایران
 • 5 گیگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • بله MYSQL
 • 20 دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله تحویل فوری و آنلاین
110,000 تومان ماهانه
330,000 تومان سه ماهه
630,000 تومان شش ماهه
1,100,000 تومان سالانه
سفارش دهید
هاست 10 گیگابایت ایران
 • 10 گیگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • بله MYSQL
 • 50 دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله تحویل فوری و آنلاین
219,000 تومان ماهانه
656,000 تومان سه ماهه
1,299,000 تومان شش ماهه
2,190,000 تومان سالانه
سفارش دهید
هاست 3000 مگابایتی
 • 3000 مگابایتی بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • بله MYSQL
 • 10 دامین های قابل اتصال
 • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله تحویل فوری و آنلاین
84,000 تومان ماهانه
250,000 تومان سه ماهه
480,000 تومان شش ماهه
840,000 تومان سالانه
سفارش دهید