سامانه پیامک

سامانه پیامک ویژه

امکان ارسال سریع
ارسال از دفترچه تلفن
ارسال فایلexel
ارسال بین المللی
ارسال زماندار
ارسال دکل ایرانسلBTS
ارسال سن و جنسیت
ارسال منطقه ایرانسل
ارسال منطقه کشوری
ارسال کدپستی کشوری
ارسال کد پستی تهران
ارسال مشاغل ونیازمندی
امکان خرید خط اختصاصی 5000 -2000 - خط ثابت 021 - 1000 -3000
امکانات ویژه
ایجاد مسابقه و قرعه کشی
ایجاد نظرسنجی
ارسال پایگاه داده و وب سرویس
افزودن هدیه
تحلیلگر
نوبت دهی
ارسال با ایمیل
مدیریت از راه دور

  • 450 ریال قیمت هر پیام