یافتن محصولات و سرویس ها

Litespeed
Litespeed License - Litespeed For cPanel and direct admin
Web Server
22,000 تومان ماهانه + 104,000 تومان هزینه تنظیم
لایسنس CPNAEL سرور اختصاصی
لایسنس سی پنل
تغییر ای پی:دارد
نصب توسط ما به صورت رایگان انجام میشود.
135,000 تومان ماهانه
لایسنس دایرکت ادمین
ارائه لایسنس دایرکت ادمین در کمتر از 24 ساعت
امکان تغییر ای پی
13,000 تومان ماهانه
36,000 تومان سه ماهه
لایسنسCPANEL ویژه سرور مجازی
لایسنس سی پنل
تغییر ای پی:دارد
نصب توسط ما به صورت رایگان انجام میشود.
13,000 تومان ماهانه + 104,000 تومان هزینه تنظیم
لایسنس دایرکت ادمین(سرور اختصاصی)
75,000 تومان ماهانه
لایسنس دایرکت ادمین(سرور مجازی)
39,000 تومان ماهانه