یافتن محصولات و سرویس ها

نمایندگی پایه
فروش با نام تجاری شما
سرور های قدرتمند آمریکا -مستقر در نیویورک آمریکا
تضمین آپ تایم
ارتقاء مقرون به صرفه


4 اکانت سرور مجازی
رم:1024 مگابایت+vSwapd
پهنای باند ماهانه: 1000 گیگابایت
فضا: 60 گیگابایت RAID-10
ای پی اختصاصی ورژن 4: 4 عدد
50,000 تومان ماهانه + 10,000 تومان هزینه تنظیم
590,000 تومان سالانه + 10,000 تومان هزینه تنظیم
نمایندگی استاندارد
فروش با نام تجاری شما
سرور های قدرتمند آمریکا -مستقر در نیویورک آمریکا
تضمین آپ تایم
ارتقاء مقرون به صرفه


7 اکانت سرور مجازی
رم:3072 مگابایت+vSwapd
پهنای باند ماهانه: 3000 گیگابایت
فضا: 100 گیگابایت RAID-10
ای پی اختصاصی ورژن 4: 8 عدد
140,000 تومان ماهانه + 10,000 تومان هزینه تنظیم
1,555,000 تومان سالانه
نمایندگی پیشرفته
فروش با نام تجاری شما
سرور های قدرتمند آمریکا -مستقر در نیویورک آمریکا
تضمین آپ تایم
ارتقاء مقرون به صرفه


12 اکانت سرور مجازی
رم:6 گیگابایت+vSwapd
پهنای باند ماهانه: 6000 گیگابایت
فضا: 200 گیگابایت RAID-10
ای پی اختصاصی ورژن 4: 14 عدد
210,000 تومان ماهانه + 10,000 تومان هزینه تنظیم
2,250,000 تومان سالانه
نمایندگی ویژه
فروش با نام تجاری شما
سرور های قدرتمند آمریکا -مستقر در نیویورک آمریکا
تضمین آپ تایم
ارتقاء مقرون به صرفه


22 اکانت سرور مجازی
رم:10 گیگابایت+vSwapd
پهنای باند ماهانه: 10 ترابایت
فضا: 400 گیگابایت RAID-10
ای پی اختصاصی ورژن 4: 25 عدد
450,000 تومان ماهانه + 10,000 تومان هزینه تنظیم
4,950,000 تومان سالانه