یافتن محصولات و سرویس ها

SSL Domain Validated (IR)
زمان صدور حداکثر 24 ساعت
مخصوص دامنه های IR
256Bit encryption
ویژه دامنه های ir و بین المللی
سازگاری با تمام مرورگرها
10 هزار یورو گارانتی
قابلیت ارائه SAN
پشتیبانی از Exchange Server
صدور از SSL EUROPA
Single DV SSL
230,000 تومان سالانه
SSL Wildcard Validate (IR)
صدور حد اکثر 7 روز
256Bit encryption
پوشش تمام سابدامنه ها
تایید دامنه و سازمان
10 هزار یورو گارانتی
قابل ثبت برای دامنه های ir و بین المللی
قابل صدور برای تمام افزار حقیقی و حقوقی
سازگار با تمام مرورگر ها
صدور از SSL EUROPA
قابلیت ارائه SAN
قابل سفارش تا 3 سال
830,000 تومان سالانه
گواهی نامه Single DV SSL
رمز گذاری 2048
معتبر در تمامی مرورگر ها
1000 یورو گارانتی
رمز گذاری ایمیل
SINGLE DV SSL
قابلیت تمدید تا 3 سال
150,000 تومان سالانه
گواهینامه استاندارد
صدور آنی گواهینامه
256Bit encryption
صدور مجدد گواهینامه به صورت نامحدود
سازگاری با تمام مرورگرها
قابل ثبت تا 3 سال
مخصوص دامنه های بین المللی
700,000 تومان سالانه