یافتن محصولات و سرویس ها

SSL Domain Validated (IR)
زمان صدور حداکثر 24 ساعت
مخصوص دامنه های IR
256Bit encryption
ویژه دامنه های ir و بین المللی
سازگاری با تمام مرورگرها
10 هزار یورو گارانتی
قابلیت ارائه SAN
پشتیبانی از Exchange Server
صدور از SSL EUROPA
قابل سفارش تا 3 سال
200,000 تومان سالانه
SSL Wildcard Validate (IR)
صدور حد اکثر 7 روز
256Bit encryption
پوشش تمام سابدامنه ها
تایید دامنه و سازمان
10 هزار یورو گارانتی
قابل ثبت برای دامنه های ir و بین المللی
قابل صدور برای تمام افزار حقیقی و حقوقی
سازگار با تمام مرورگر ها
صدور از SSL EUROPA
قابلیت ارائه SAN
قابل سفارش تا 3 سال
3,000,000 تومان سالانه
گواهی نامه SSL
رمز گذاری 2048
معتبر در تمامی مرورگر ها
1000 یورو گارانتی
رمز گذاری ایمیل
قابلیت تمدید تا 3 سال
55,000 تومان سه سالانه
گواهینامه استاندارد
صدور آنی گواهینامه
256Bit encryption
صدور مجدد گواهینامه به صورت نامحدود
سازگاری با تمام مرورگرها
قابل ثبت تا 3 سال
مخصوص دامنه های بین المللی
68,000 تومان سالانه