یافتن محصولات و سرویس ها

پنل نمایندگی دامنه ملی
ماژول WHMCS: دارد
پشتیبانی کامل از WHMCS: دارد
API: دارد
ثبت / تمدید / انتقال دامنه های ملی ایران
ثبت و تمدید و انتقال دامنه های دیگران
دریافت اطلاعات دامنه ها
ایجاد نیک هندل
لیست دامنه های کاربر
تنظیم رابط نمایندگی دامنه
لیست مبادلات یونیتی
قیمت ثبت دامنه: بستگی به شارژ پنل
5,000 تومان به صورت یک بار
شارژ پنل1
هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله: 4700 تومان
تعداد امکان ثبت دامنه: 10 عدد
هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله: 14000 تومان
هزینه انتقال دامنه: 4700 تومان
47,000 تومان به صورت یک بار
شارژ پنل 2
هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله: 4500 تومان
تعداد امکان ثبت دامنه: 25 عدد
هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله: 13500 تومان
هزینه انتقال دامنه: 4500 تومان
112,500 تومان به صورت یک بار
شارژ پنل3
هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله: 4360 تومان
تعداد امکان ثبت دامنه: 50 عدد
هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله: 13080 تومان
هزینه انتقال دامنه: 4360 تومان
218,000 تومان به صورت یک بار
شارژ پنل4
هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله: 4180 تومان
تعداد امکان ثبت دامنه: 100 عدد
هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله: 12540 تومان
هزینه انتقال دامنه: 4180 تومان
درصورتی که تعداد مورد نظر شما در لیست شارژ ها نیست تیکت بزنید
418,000 تومان به صورت یک بار