یافتن محصولات و سرویس ها

پنل نمایندگی دامنه ملی
ماژول WHMCS: دارد
پشتیبانی کامل از WHMCS: دارد
API: دارد
ثبت / تمدید / انتقال دامنه های ملی ایران
ثبت و تمدید و انتقال دامنه های دیگران
دریافت اطلاعات دامنه ها
ایجاد نیک هندل
لیست دامنه های کاربر
تنظیم رابط نمایندگی دامنه
لیست مبادلات یونیتی
قیمت ثبت دامنه: بستگی به شارژ پنل
15,000 تومان سه ماهه + 20,000 تومان هزینه تنظیم
شارژ پنل1
هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله: 4200 تومان
تعداد امکان ثبت دامنه: 10 عدد
هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله: 12700 تومان
هزینه انتقال دامنه: 4200 تومان
42,000 تومان به صورت یک بار
شارژ پنل 2
هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله: 4100 تومان
تعداد امکان ثبت دامنه: 50 عدد
هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله: 12650 تومان
هزینه انتقال دامنه: 4100 تومان
205,000 تومان به صورت یک بار
شارژ پنل3
هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله: 3975 تومان
تعداد امکان ثبت دامنه: 110 عدد
هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله: 12550 تومان
437,250 تومان به صورت یک بار
شارژ پنل4
هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله: 3950 تومان
تعداد امکان ثبت دامنه: 150 عدد
هزینه انتقال دامنه: 3950 تومان
هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله: 12500 تومان
درصورتی که تعداد مورد نظر شما در لیست شارژ ها نیست تیکت بزنید
592,500 تومان به صورت یک بار
شارژ پلن 5
هزینه ثبت / تمدید دامنه یک ساله: 3900 تومان
تعداد امکان ثبت دامنه: 300 عدد
هزینه انتقال دامنه: 3900 تومان
هزینه ثبت / تمدید دامنه پنج ساله: 12400 تومان
برای خرید مبلغ بالاتر و دریافت تخفیف بیشتر تیکت بزنید
1,170,000 تومان به صورت یک بار