یک دامنه انتخاب کنید...

www.
www.
www.

در حال بررسی وضعیت... تایید صلاحیت انتقال... در حال تایید دامنه انتخاب شده...

:domain موجود نیست
تبریک میگوییم! موجود است!
Contact Us

دامنه شما واجد شرایط انتقال است

لطفاً قبل از ادامه، مطمئن شوید که قفل دامنه خود را در ثبت کننده فعلی خود باز کرده اید.

دامنه دارای شرایط انتقال نیست

به نظر نمی رسد دامنه ای که وارد کرده اید ثبت شده باشد.

اگر دامنه اخیراً ثبت شده است، ممکن است لازم باشد بعداً دوباره امتحان کنید.

همچنین می توانید برای ثبت این دامنه جستجو کنید.

نام دامنه نامعتبر است

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
لطفا ورودی ها را بررسی کنید و مجددا امتحان کنید.

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
ادامه ثبت دامنه انتقال به ما و تمدید 1 سال * برای

.com
785,000 تومان
.ir
49,000 تومان
.net
929,000 تومان
.org
715,000 تومان
.co
922,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال ایجاد پیشنهاد برای شما

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود