یافتن محصولات و سرویس ها

پلن 1
تعداد سی پیو : 1
رم: 2048 مگابایت
هارد : 20 گیگابایت SSD
پهنای باند : 20 ترابایت در ماه
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : المان nuremberg / falkenstein
دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
پشتیبانی 24 ساعته
195,000 تومان ماهانه
پلن 2
تعداد سی پیو : 2
رم: 2048 مگابایت
هارد : 40 گیگابایت SSD
پهنای باند : 20 ترابایت در ماه
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : المان nuremberg / falkenstein
دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
پشتیبانی 24 ساعته
215,000 تومان ماهانه
پلن 3
تعداد سی پیو : 2
رم: 4 گیگابایت
هارد : 40 گیگابایت SSD
پهنای باند : 20 ترابایت در ماه
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : المان nuremberg / falkenstein
دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
پشتیبانی 24 ساعته
255,000 تومان ماهانه
پلن 4
تعداد سی پیو : 3
رم: 4 گیگابایت
هارد : 80 گیگابایت SSD
پهنای باند : 20 ترابایت در ماه
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : المان nuremberg / falkenstein
دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
پشتیبانی 24 ساعته
370,000 تومان ماهانه
پلن 5
تعداد سی پیو : 4
رم: 8 گیگابایت
هارد : 160 گیگابایت SSD
پهنای باند : 20 ترابایت در ماه
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : المان nuremberg / falkenstein
دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
پشتیبانی 24 ساعته
680,000 تومان ماهانه
پلن طلائی
تعداد سی پیو : 8
رم: 16 گیگابایت
هارد : 240 گیگابایت SSD
پهنای باند : 20 ترابایت در ماه
پورت : 1 گیگابیت
موقعیت سرور : المان nuremberg / falkenstein
دارای پنل ریبوت جهت مدیریت سرور
پشتیبانی 24 ساعته
1,199,000 تومان ماهانه