یافتن محصولات و سرویس ها

پکیج عادی
CPU: Intel Dual Core5200 2Core 2MB Cache
RAM: 4GB DDR2 800Mhz
HDD: 320GB SATA2
LAN: 1000Mbit
IP: 1
OS: به دلخواه مشتری-قابلیت مجازی سازی ندارد


گارانتی بازگشت وجه: 14 روز

ترافیک ماهیانه پایه: 100GB

DDoS Protection:دارد

Remote Reboot: اختیاری

فایروال و IDP: دارد

IPKVM دائمی: اختیاری

IPKVM در هنگام نیاز: دارد

پنل مانیتورینگ ترافیک: دارد

تغییر مالکیت IP: دارد

کنترل پنل هاستینگ: دارد

Network Backup: 100GB

UP Time: 99.99%

تنظیمات امنیتی اولیه: دارد
250,000 تومان ماهانه
2,940,000 تومان سالانه
پکیج مخصوص
CPU: Intel Core2Quad 9550 4Core 12MB Cache
RAM: 8GB DDR2 800Mhz
HDD: 500GB SATA2 7200rpm Raid 0,1
LAN: 2 x 1000Mbit
IP: 2
OS: به دلخواه مشتری-قابلیت مجازی سازی دارد

گارانتی بازگشت وجه: 14 روز

ترافیک ماهیانه پایه: 100GB
DDoS Protection:دارد
Remote Reboot: اختیاری
فایروال و IDP: دارد
IPKVM دائمی: اختیاری
IPKVM در هنگام نیاز: دارد
پنل مانیتورینگ ترافیک: دارد
تغییر مالکیت IP: دارد
کنترل پنل هاستینگ: دارد
Network Backup: 100GB
UP Time: 99.99%
تنظیمات امنیتی اولیه: دارد
375,000 تومان ماهانه
4,440,000 تومان سالانه
پکیج ویژه1
CPU: Intel Xeon E-1240 8Core 8MB Cache
RAM: 16GB DDR3 1333Mhz
HDD: 1000 GB SATA3 7200rpm
LAN: 1000Mbit
IP: 2
OS: به دلخواه مشتری-قابلیت مجازی سازی دارد

گارانتی بازگشت وجه: 14 روز

ترافیک ماهیانه پایه: 100GB
DDoS Protection:دارد
Remote Reboot: اختیاری
فایروال و IDP: دارد
IPKVM دائمی: اختیاری
IPKVM در هنگام نیاز: دارد
پنل مانیتورینگ ترافیک: دارد
تغییر مالکیت IP: دارد
کنترل پنل هاستینگ: دارد
Network Backup: 100GB
UP Time: 99.99%
تنظیمات امنیتی اولیه: دارد
540,000 تومان ماهانه
6,350,000 تومان سالانه
پکیج ویژه 2
CPU: Intel Xeon L 5520 8Core 8MB Cache
RAM: 24GB DDR3 1333Mhz
HDD: 1000GB SATA3
LAN: 2 x 1000Mbit
IP: 5
OS: به دلخواه مشتری-قابلیت مجازی سازی دارد

گارانتی بازگشت وجه: 14 روز

ترافیک ماهیانه پایه: 100GB
DDoS Protection:دارد
Remote Reboot: اختیاری
فایروال و IDP: دارد
IPKVM دائمی: اختیاری
IPKVM در هنگام نیاز: دارد
پنل مانیتورینگ ترافیک: دارد
تغییر مالکیت IP: دارد
کنترل پنل هاستینگ: دارد
Network Backup: 100GB
UP Time: 99.99%
تنظیمات امنیتی اولیه: دارد
555,000 تومان ماهانه
6,540,000 تومان سالانه
پکیج حرفه ای 1
CPU: Intel Xeon E 5620 8Core 12MB Cache
RAM: 24GB DDR3 1333Mhz
HDD: 1000GB SATA SAS2 6Gb Raid 0,1,10,5
LAN: 2 x 1000Mbit
IP: 5
OS: به دلخواه مشتری-قابلیت مجازی سازی دارد

گارانتی بازگشت وجه: 14 روز

ترافیک ماهیانه پایه: 100GB
DDoS Protection:دارد
Remote Reboot: اختیاری
فایروال و IDP: دارد
IPKVM دائمی: اختیاری
IPKVM در هنگام نیاز: دارد
پنل مانیتورینگ ترافیک: دارد
تغییر مالکیت IP: دارد
کنترل پنل هاستینگ: دارد
Network Backup: 100GB
UP Time: 99.99%
تنظیمات امنیتی اولیه: دارد
750,000 تومان ماهانه
8,820,000 تومان سالانه
پکیج حرفه ای 2
CPU: Intel Xeon 5650 12Core 12MB Cache
RAM: 32GB DDR3 1333Mhz
HDD: 4 x 1TB SAS2 6Gb Raid 0,1,10,5
LAN: 2 x 1000Mbit
IP: 5
OS: به دلخواه مشتری-قابلیت مجازی سازی دارد

گارانتی بازگشت وجه: 14 روز

ترافیک ماهیانه پایه: 100GB
DDoS Protection:دارد
Remote Reboot: اختیاری
فایروال و IDP: دارد
IPKVM دائمی: اختیاری
IPKVM در هنگام نیاز: دارد
پنل مانیتورینگ ترافیک: دارد
تغییر مالکیت IP: دارد
کنترل پنل هاستینگ: دارد
Network Backup: 100GB
UP Time: 99.99%
تنظیمات امنیتی اولیه: دارد
1,080,000 تومان ماهانه
3,240,000 تومان سه ماهه
12,660,000 تومان سالانه