یافتن محصولات و سرویس ها

سامانه عادی پیامک
قیمت هر پیام : 125ریال
پیامک هدیه: 0
امکان ارسال سریع
ارسال از دفترچه تلفن
ارسال فایلexel
ارسال بین المللی
ارسال زماندار
ارسال دکل ایرانسلBTS
ارسال سن و جنسیت
ارسال منطقه ایرانسل
ارسال منطقه کشوری
ارسال کدپستی کشوری
ارسال کد پستی تهران
ارسال مشاغل ونیازمندی
امکان خرید خط اختصاصی 5000 -2000 - خط ثابت 021 - 1000 -3000
امکانات ویژه
فاقد امکانات ویژه
500 تومان سالانه + 200 تومان هزینه تنظیم
سامانه پیامک ویژه
قیمت هر پیام : 113ریال
امکان ارسال سریع
ارسال از دفترچه تلفن
ارسال فایلexel
ارسال بین المللی
ارسال زماندار
ارسال دکل ایرانسلBTS
ارسال سن و جنسیت
ارسال منطقه ایرانسل
ارسال منطقه کشوری
ارسال کدپستی کشوری
ارسال کد پستی تهران
ارسال مشاغل ونیازمندی
امکان خرید خط اختصاصی 5000 -2000 - خط ثابت 021 - 1000 -3000
امکانات ویژه
ایجاد مسابقه و قرعه کشی
ایجاد نظرسنجی
ارسال پایگاه داده و وب سرویس
افزودن هدیه
تحلیلگر
نوبت دهی
ارسال با ایمیل
مدیریت از راه دور

20,000 تومان سالانه
نمایندگی سامانه پیامک
امکان مدیریت کامل کاربران
امکان ارائه پنل نمایندگی
قیمت هر پیام : 105 ریال
______________________
امکان ارسال سریع
ارسال از دفترچه تلفن
ارسال فایلexel
ارسال بین المللی
ارسال زماندار
ارسال دکل ایرانسلBTS
ارسال سن و جنسیت
ارسال منطقه ایرانسل
ارسال منطقه کشوری
ارسال کدپستی کشوری
ارسال کد پستی تهران
ارسال مشاغل ونیازمندی
امکان خرید خط اختصاصی 5000 -2000 - خط ثابت 021 - 1000 -3000
امکانات ویژه
ایجاد مسابقه و قرعه کشی
ایجاد نظرسنجی
ارسال پایگاه داده و وب سرویس
افزودن هدیه
تحلیلگر
نوبت دهی
ارسال با ایمیل
مدیریت از راه دور


یک خط اختصاصی رایگان

130,000 تومان سالانه + 2,000 تومان هزینه تنظیم